Mercure Hai Phong - Khách sạn hạng sang - Legal Notice

Mercure Hai Phong ☆☆☆☆☆address

12 Lach Tray, Ngo Quyen, Hai Phong
Vietnam
Số điện thoại: +84(225) 3 240 999
Fax:+84(225) 3 240 998
Email: H9183@accor.com

google_map

Dõi theo chúng tôi

Giữ liên lạc và kết nối với tất cả tin tức và sự kiện.

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • legal-notice
  • legal-notice
Đặt phòng
Đặt phòng
close